Vægtergang i Haderslev

Haderslev Kjøbstads Vægterlaug er genopstået i 2004. Dragter og udstyr er tro kopier af 1700-tallets vægtere, som de så ud i Haderslev og hertugdømmerne. Hver sommer går vægterne deres gang i byens gamle gader, hvor der synges og fortælles om Haderslevs ældgamle historie som hertugernes by i Sønderjylland.

Vægtergangen er den gamle betegnelse for den runde (rute), vægterne i ældre tider gik om natten i byens gader.

I mange danske købstæder opstod der fra 1300-tallet forskellige former for borgervagt/opsyn. Borgerne gik på skift i gaderne om natten, for at forhindre og bekæmpe ildebrande, som tit og ofte kunne opstå i træhusene med stråtag og i gårdenes stalde og lader. Datidens brandredskaber var elendige og vand skulle der løbes langt efter.

Fra ca. 1550 fik først København og siden byerne Helsingør, Kolding, Ribe og Haderslev m.fl. egentlige nattevægtere, der skulle sørge for opsyn og ro og orden i byens mørke gader.

Fra 1681 fik større byer de første tranlamper i gaderne og ved kongelig forordning i 1683 om ‘Gadelygter og Nattevægtere’ blev vægterinstitutionen gjort pligtig i alle landets købstæder. Egentlige vægterlaug blev oprettet med særlige regler for gadevægternes dag- og natarbejde. Vægternes bevæbning var kårde og senere morgenstjernen. Om dagen var vægterne både rådhus-tjener, graver og ofte stævningsmand. Det var ingen anset bestilling at være vægter.

Der indførtes fast udråbning af ‘tiden’ hver time om aftenen på signal fra tårnvægterne, som stod oppe i kirketårnene og holdt øje med ildløs i byen.

Efter vægterens råb: ‘Hov Vægter, Klokken er slagen …’ fulgte afsyngningen af vægtervers natten igennem.

Haderslev Kjøbstads Vægterlaug er genopstået i 2004. Dragter og udstyr er tro kopier af 1700-tallets vægtere, som de så ud i Haderslev og Hertug-dømmerne.

Vægtergangen i Haderslev
Haderslev Domkirken - Præstegade - Hægersgade - Klosteret - Torvet - Højgade - Lille Klingbjerg - Store Klingbjerg - Ehlers Samling - Slotsgade - Slotsgrunden - Naffet - Badstuegade - Sønderbro - Slotsvandmøllen - Højgade - Torvet - Domkirken.

Åbningstider

28/06/2017 - 09/09/2017 Tirsdag - Torsdag 20:00 - 21:00
28/06/2017 - 09/09/2017 Onsdag 17:00 - 18:00

Pris

Billet

30.00 DKK

børn under 14 år

Gratis

Del denne side

Opdateret af:

VisitHaderslev bureau@visithaderslev.dk
 

Kontakt

Adresse

domkirkepladsen 2
6100 Haderslev

Mobiltelefon

+45 2016 4668

Fakta

  • Type

    • Musik
    • Historie
    • For børn

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 9.48717426926
Latitude : 55.249750469394