Lystbådehavne

Haderslev byder på hele tre lystbådehavne. Hver sommer besøger masser af sejlere både Aarø, Aarøsund og Haderslev lystbådehavne.

Fiskeri i Haderslev

Havørred, bækørred, stalling, gedde, laks og aborre boltrer sig i åerne omkring Haderslev. Gram Å, Gels Å og Tørning Å byder på fiskeri over et stræk på 50 kilometer - i utroligt smukke omgivelser. Her har det tidligere Sønderjyllands Amt gennemført flere restaureringsprojekter, hvor åerne er blevet lagt tilbage i de gamle slyngninger, og samtidigt etableret fri passage for opgansfisk som laks og havørreder på hele strækningen.

} //-->