Gå til indhold
©  Foto:

Gelsådalen & Stensbæk Plantage - Gram

Meget mere end blot en almindelig vestjysk hedeplantage.

De unikke landskabsformationer, urørte å-slyng, store heder og vådbundsområder byder på masser af oplevelser. Plantagen er ca. 770 ha stor og ligger på Gelså Hedeslette mellem Ribe og Gram. 

Områdets Historie

Hele området ved Gelsådalen er gammelt grænseland. Den dansk-tyske grænse fulgte en strækning af Gelsåen fra 1865 - 1920. Omkring år 1900 nedbrændte 2 store hedegårde Åskovgård og Hedeagergård med to års mellemrum, og i denne periode var hedelandbruget i nedgang, og derfor blev gårdene ikke bygget op igen. 

Den prøjsiske stat købte begge gårde samt jorden til Stensbæk Kro, og startede tilplantning af Stensbæk Plantage i 1904. Tyskerne købte området for penge de havde fået i krigserstatning fra Frankrig efter krigen mellem de 2 lande i 1870 - 1871. Området forblev en del af Tyskland indtil 1920. 

Stensbæk Plantage domineres af flyvesand, fordi den ligger på en sandoverføgen del af hedesletten, der gennemskæres af Gelsåen og Gelsådalen. 

Fortidsminder og kulturminder

I Stensbæk Plantage findes kun ganske få gravhøje. Nær en af de gamle studedriverveje, Gelsbrovej, på Åskov Hede ligger 3 mindre gravhøje. Fra Vadestedet ved Gelsbro blev studene drevet ind over heden til Toldboden, hvor Åskovgård lå, indtil den brændte ned. 

På Åskov Hede kan du se resterne af en stor sten. Sagnet fortæller, at der under stenen er gemt en skat. Skattejægere forsøgte at sprænge stenen bort, fordi de ikke havde tålmodighed til at vente på at stenen vendte sig ved egen kraft. I følge sagnet vendte stenen sig, når den kunne lugte, at der blev bagt brød. Sprængningen mislykkedes imidlertid og resterne af stenen findes stadig. 

Vandreture i området

Der er afmærket 3 vandreture, som alle starter ved parkeringspladsen Goliaths Hoved ved Stensbækvej. Ved parkeringspladsen er der et "madpakkehus", hvor I kan spise jeres medbragte mad. Du kan se de forskellige vandreruter her.

Find more inspiration here: