skip_to_main_content

Handicap toilet, Aarøsund Havn

Aarøsund Havn.

På havnen i Aarøsund finder du et handicap toilet, som er tilgængeligt for alle turister, fiskere og sejlere. Her er også badefaciliteter. 

Her er åbent hele døgnet rundt, dog kun efter behov i vinterperioden.