Aarø (Årø)

Årø har været Tysklands norligste ø, og i tiden fra 1864 til 1920 blev der drevet en del smugleri mellem Årø og Danmark. Men i dag ånder alt idyl på Lillebæltsøen, der ikke har oplevet samme befolkningstilbagegang som mange andre småøer. Gamle, smukke slægtsgårde, dyrket land og megen natur er nogle af de mange oplevelser man kan finde på Årø.

Årø er rig på oldtidsminder, og øens lille maleriske by har smalle gader, stengærder, hegn og smukke slægtsgårde.

Der har engang været både mejeri, skole (tysk og dansk), slagter, købmand, bager, smed og kro på øen.

Indtil genforeningen i 1920, var al bebyggelse samlet omkring Årø by. En egentlig omstrukturering af landsbyens jord, fandt ikke sted i lighed med andre egnes landboreformer i 1700-tallet, med udskiftning og udflytning til følge. Dette sker først efter 1920 , da vejene på øen også omlægges.

De 17 husmandsbrug, der oprettedes i begyndelsen af 1920-erne, ligger bl.a. på det østlige strøg af øen, hvor der også er så højt, at bebyggelsen er beskyttet mod et evt. højvande, som i 1872. Man vil også kunne se, at dette hensyn er udvist ved stort set al bebyggelse på øen. Den eneste undtagelse er bebyggelsen ”æ løkke” i forlængelse af Årø by nord for havnen.

En af de mange oplevelser på Årø:

Brummers Gaard

"Brummers Gaard" er opført i 1866 og blev i 1989 fredet.

Gården har fået dette navn efter den sidste ejer Knud Brummer, der døde i 1996.

Knud Brummer var ikke kun landmand, men også en dygtig amatørarkæolog, og derfor meget historisk interesseret. På sine vandringer øen rundt fandt han i tidens løb en mængde sten med spor fra øboernes virke i oldtiden. En stor del af denne stensamling kan nu beses på gården.


Bulladen

Den såkaldte bullade stammer fra 1650, og blev flyttet hertil fra en lille ejendom i Haderslev som gave fra Haderslev Kommune.

Bulhuset, som er en ren trækonstruktion kendes helt tilbage fra omkring år 1000.

Café Brummer

I den tidligere hestestald er der i dag indrettet café, med 8 meter til kip, stor pejs og synlige bjælker, og der er plads til ca. 50 gæster.

Der serveres frokostretter, kaffe og kage samt aftensmad.

I cafeen sælges der også ø-produkter, specialiteter, marmelade fra Sverige samt gamle originale proptrækkere.

Del denne side

          

Læs meget mere om Årø og de mange oplevelser den kan tilbyde dig og din familie, ved at klikke på logoet ovenfor.

Fakta om Årø:

Øen er 566 ha. Ifølge Statistisk Årbog har øen i 1921 dækket 634 ha, i 1960 har den dækket 579 ha og ved seneste opgørelse i 1976 skulle arealet udgøre 566 ha.

Højeste punkt er 7,6 m. over havets overflade.

Kystlængden er ca. 21,9 km.

Øen hører under Haderslev Kommune.

Der er ca. 200 indbyggere på øen. Ved folketællingen i 1921 var der 275 beboer, i 1935 var der 314 beboere og i 1976 var der 208 beboere

Årø Vingård

Oplev Årø Vingård helt tæt på, når du ligger vejen forbi vinmarken i Lillebælt. Ved at trykke på billedet kommer du videre til Årø Vingårds egen hjemmeside.

Årø Parkgolf

Parkgolf er et nyt koncept i Danmark - et golfspil som kan spilles af alle uden forhåndskendskab til golf. 

Læs mere om Parkgolf på Årø her.

Download regler og scorekort her.

Vandreture på Årø

Den bedste måde at opleve Årø på er til fods eller med en cykel. 

Find ture med en længde på 1km og op til 5,5km, der er ture for alle i varieret terræn.

Se de afmærkede ture her.

} //-->