Haderslev Dyrehave

Dyrehaven ved Haderslev blev etableret i 1994. Den består af ca. 40 ha slettearealer, 20 ha nyplantet skov og 40 ha gammel skov - i alt ca. 100 ha. De nye plantninger beskyttes af hegn, indtil træerne er så store, at vildtet ikke kan skade dem. I dyrehaven er der en sommerbestand på ca. 200 dådyr og 20 krondyr. Hvert år fødes der ca. 70 kalve, og bestanden holdes ved lige ved afskydning og salg af levende dyr til andre dyrehaver. Begge hjortarter færdes ofte i flokke og gerne på de åbne sletter.

Danmarks næststørste dyrehave.

Haderslev Dyrehave ligger smukt ned mod den vestlige del af Haderslev Dam ved Nørskovgård. Dyrehaven er grundlagt i 1994 og er på ca. 100 hektar. Der går ca. 200 dådyr og 20 krondyr i Dyrehaven, og hvert år fødes der ca. 70 kalve. Der er rige muligheder for at se både krondyr og dådyr, der ofte færdes i flokke og gerne på de åbne sletter. Der er 4 indgange/porte til Dyrehaven og mange stier - også handicapvenlige. For ikke at skræmme vildtet, anbefales det at man holder sig på disse.

Faciliteter

Bergs Plads ligger i den nordøstlige ende lige uden for Dyrehaven. Et yndet udflugtssted, hvor man tidligere lagde til med Dambåden. Pladsen er udstyret med flere grillsteder samt borde og bænke. Fra Bergs Plads mod Berg Hus er der enlejrplads med shelters. Lejrpladsen skal bookes hvis man er en gruppe over 6 personer, der ønsker at benytte stedet. Ved Bergs Hus er der et offentligt toilet samt mulighed for at hente drikkevand. Sophies kilde byder på jernholdigt kildevand af fineste kvalitet. Dronning Margethe d. II's udsigtspunkt: her kan man nyde den storslåede udsigt over Hindemade samt Haderslev by- og dam.

Fra november til maj måned fodres dyrene hver dag på foderpladserne. I dyrehaven har man en god mulighed for at betragte hjortevildtet på nært hold, derfor skal følgende retningslinjer overholdes:

• Medbring aldrig løse hunde, der kan skræmme eller skambide dyrene.
• Berør ikke nyfødte kalve, der er ladt alene for en kort stund.
• Gå ikke tættere på hjortevildtet end stierne tillader.

Året rundt i Dyrehaven

Februar- maj: Hjortene kaster – det vil sige, at de taber deres gevir – kastestængerne – hvert år. I løbet af foråret og sommeren vokser der et nyt og større frem. Hjortene kæmper i denne periode med forbenene.
Maj-juli: De fleste kalve fødes i denne periode. Ni ud af ti fødedygtige hinder/dåer er med kalv. Kalven fra foregående år bliver drevet væk, og hinden/dåen forlader flokken for i ro at føde en ny kalv.
August-september: Hjortens gevir er nu udvokset. Den beskyttende hud – basten, som har omgivet geviret indtil nu, løsner sig, og hjorten fejer geviret mod træer og buske, for at rense det for hud.
September-oktober: Brunst- og parringstid for krondyr. Den ældste kronhjort samler hinderne, som bliver parret (beslået), efterhånden som de kommer i brunst. Hjortene brøler under brunsten for at imponere hinderne og advare rivalerne, som undertiden kan ses i nærheden af brunstrudlen.
Oktober-november: Brunsttid for dådyr. De største og stærkeste hjorte indfinder sig på brunstpladserne, som alle findes i skovene. Dåerne trækker til en brunstplads, og vælger derved en brunsthjort. Pladshjorten holder de yngre og svagere hjorte borte fra brunstpladsen, og udstøder et brunstbrøl, der minder om en stødvis snorken eller rallen.

Del denne side

Turforslag

I Dyrehaven kan man gå ind ved port 1 og følge stien rundt til port 2. Denne rute giver, især i vinterhalvåret, mulighed for at iagttage hjortene ved foderpladserne.

I sommerhalvåret opholder hjortene sig mest på sletterne

Kort over Dyrehaven

Klik på billedet for at se kortet over Haderslev Dyrehave

Haderslev Dyrehave

} //-->